ارتباط‌ با ما

ارتباط با ما

آدرس مرکز راهبری پروژه: مشهد – خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶

تلفن : ۰۵۱۳۷۶۴۴۲۲۲  ،  فاکس : ۰۵۱۳۷۶۵۹۸۸۷
صندوق پستی : ۱۱۳۹/۹۱۷۳۵
پست الکترونیک : s&d[at]abfamashhad.ir
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه – ۷:۳۰ الی ۱۵:۵۰

آدرس دبیرخانه پروژه: مشهد – پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، پژوهشکده آب و محیط‌زیست

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۴۳  ،  فاکس : ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۴۳
پست الکترونیک : weri@mail.um.ac.ir
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه – ۸:۳۰ الی ۱۵:۵۰