ثبتنام موفق

ثبتنام موفق

ثبت‌نام شما موفقیت آمیز بود! منتظر حضور شما در رویداد هستیم

مکان برگزاری رویداد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، سالن ابونصری هروی

ساعت ۱۶ – ۲۰ عصر (از اینکه زودتر از زمان اعلام شده در برنامه حضور پیدا کرده و باعث برگزاری برنامه در زمان خود می‌شوید صمیمانه سپاسگزاریم)