کارگاه‌های توانمندسازی رویداد آبینو

کارگاه‌های توانمندسازی رویداد آبینو

صفحه‌ ویژه ثبتنام در کارگاه‌های رویداد آبینو

شرکت‌کنندگان محترم رویداد آبینو:

در صورتیکه طرح یا ایده شما به مرحله بعدی رویداد راه پیدا کرده است، حضور در کارگاه‌های رویداد الزامی می‌باشد.

سایر علاقمندان نیز می‌توانند برای حضور در کارگاه‌ها ثبتنام نمایند.

زمان: ۵شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۵

مکان: بلوار فلسطین، شرکت آب و فاضلاب مشهد

زمان: ۵شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۲

مکان: بلوار فلسطین، شرکت آب و فاضلاب مشهد

زمان: ۵شنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۰

مکان: بلوار فلسطین، شرکت آب و فاضلاب مشهد

محل برگزاری کارگاه‌های رویداد