آب» در رویداد آبیـنو صورت گرفت:

آب» در رویداد آبیـنو صورت گرفت:

طرح منتخب «نشانِ مشهد؛ شهر حساس به معرفی شد

نشان ویژه مشهد؛ شهر حساس به آب، از طریق اجرای پویشی ملی با همین نام، طراحی و انتخاب شد.

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، پویش ملی طراحی نشان مشهد؛ شهر حساس به آب را راه‌اندازی نمود و طی آن، از کلیه آحاد جامعه هنری و دانشگاهی دعوت نمود تا با الهام از مفاهیم «ایجاد و بالا بردن حساسیت مردم به بحران آب در شهر مشهد»، «نوآوری‌های اجتماعیِ آب شهری» و «مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب شهری» نشان یا لوگوی شهر حساس به آب را طراحی نمایند.

از مجموع ۵۳ طرح ارسالی، تعداد ۴۴ طرح به مرحله نهایی راه یافتند و از طریق داوری آثار و دریافت آرای مردمی حاضر در رویداد نوآوری‌های اجتماعیِ آب شهری، طرح برتر از سوی آقای حمیدرضا اسدی منتخب گردید.