ابلاغ اجرای طرح دانش‌بنیان مشهد؛ شهر حساس به آب به شرکت آب و فاضلاب مشهد

ابلاغ اجرای طرح دانش‌بنیان مشهد؛ شهر حساس به آب به شرکت آب و فاضلاب مشهد

از سوی وزارت نیرو صورت گرفت:

ابلاغ اجرای طرح دانش‌بنیان مشهد؛ شهر حساس به آب به شرکت آب و فاضلاب مشهد

طرح پیشران “اجرای پایلوت ایده شهر حساس به اب (مشهد شهر دوستدار اب)” به عنوان یکی از یازده طرح پیشران وزارت نیرو، در سالی که به تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین نام‌گذاری شده است، طی نامه شماره ۱۱۴۰۳/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ به شرکت  آب فاضلاب مشهد ابلاغ شده است. هدف از این طرح، شناسایی و  بکارگیری مجموعه‌های دانش‌بنیان، فناور و صنایع خلاق در حوزه علوم اجتماعی به منظور تحقق کاهش ۲۰ درصدی در مصرف آب شهروندان مشهدی می باشد. این طرح، به دنبال آن است که با رویکردهای اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی و با بهره‌گیری از ابزارهای دانش‌بنیان و فناور، جامعه شهری را نیبت به مسئله آب حساس نموده و عزم و دغدغه عمومی در همه بخش­های جامعه اعم از دولتی، غیر دولتی و مصرف کنندگان ایجاد نماید.