انتخاب پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور طرح مشهد؛ شهر حساس به آب

انتخاب پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور طرح مشهد؛ شهر حساس به آب

انتخاب پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور طرح مشهد؛ شهر حساس به آب

به منظور اجرای طرح مشهد؛ شهر حساس به آب و به استناد چارچوب پیشنهادی در کتاب شهرهای حساس به آب که به همت مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو تدوین شده است، استفاده از ظرفیت دانشگاهی در جایگاه مشاور طرح، در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس، پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور انتخاب شد. مشاور مذکور، در دو بخش “خدمات مشاوره‌ای” و “خدمات دبیرخانه‌ای”، وظایف را عهده‌دار بوده؛ که از جمله خدمات مشاوره‌ای می‌توان به تشریح و طراحی ساز و کار گذارِ شهر مشهد به وضعیت «شهر حساس به آب» و اعمال الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در تدوین برنامه‌‌های مدیریتی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند‌مدت حوزه‌های مختلف شرکت آب و فاضلاب مشهد اشاره نمود. اهم شرح خدمات مشاور، به موارد ذیل اشاره نمود:

  • برپایی خانه صنایع خلاق آب و آبفا (به عنوان ظرفیتی برای فعالیت‌های دانش‌بنیان و خلاق)
  • جذب مجموعه‌های فناور و خلاق و تعریف پروژه‌های اجرایی در راستای اجرای طرح
  • ایجاد ساز و کار تامین مالی طرح و اجرای اقدامات
  • برپایی درگاه مجازی (تارنما) ویژه طرح و پشتیبانی از آن (به عنوان اولین تارنمای شهر حساس به آب در ایران)
  • تدوین راهبردهای سنجش ساز و کار اثربخشی طرح و احصای اثربخشی اجرای طرح
  • بکارگیری ظرفیت نخبگانی مرتبط با سرفصل‌های اجرایی طرح
  • برگزاری رویدادهای فناورانه