برنامه‌های آموزشی و ترویجی حوزه آب، با همکاری گروه مروجین مصرف بهینه آب برگزار می‌شود

برنامه‌های آموزشی و ترویجی حوزه آب، با همکاری گروه مروجین مصرف بهینه آب برگزار می‌شود

برنامه‌های آموزشی و ترویجی حوزه آب، با همکاری گروه مروجین مصرف بهینه آب برگزار می‌شود

شهر مشهد مقدس به دلیل قرارگیری در اقلیم نیمه خشک و بهره ناکافی از ریزش‌های جوی مؤثر، همواره در معرض تنش و بحران کم آبی قرار دارد. که در سال‌های اخیر، به دلیل تشدید گرمایش جهانی و پدید تغییر اقلیم، به تبع این شهر نیز به طور فزاینده، متحمل آسیب‌های ناشی از کم آبی شده است. از آنجایی که در شرایط کم آبی، توجه به امر مدیریت مصرف در کنار مدیریت تأمین، ضرورتی انکارناپذیر است، ورود جدی به این سرفصل، دغدغه وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب مشهد بوده و بر این اساس، اقدامات متنوعی در حوزه مدیریت مصرف در حال انجام است؛ که از آن جمله اجرای طرح «مشهد؛ شهر حساس به آب» است. این طرح که در تلاش است تا با تغییر نگرش و رویه عموم جامعه نسبت به مسئله آب، مصرف ایشان را بهینه نماید، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را به منظور تحقق این مهم تعریف نموده است.

ایجاد «گروه مروجین مصرف بهینه آب» یکی از اقدامات تعریف شده در این راستاست که از طریق انعقاد قرارداد با مؤسسه آموزشی پایاتوس آب رادین (از شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری خراسان) صورت گرفته است. این پروژه به طور کلی، بر ارتقای سطح آگاهی عمومی اقشار مختلف پیرامون بحران آبی و ضرورت مدیریت مصرف، و هم‌چنین ارائه راهکارهای مصرف بهینه در بخش‌های مختلف و برای گروه‌های سنی مختلف، “در بستر آموزش” تمرکز دارد.

در این پروژه، گروه مروجین مصرف بهینه آب، با تولید محتواهای آموزشی و کاربردی و تشکیل گروه‌های مدّرس و اعزام به مراکز مختلف، برنامه‌های آموزشی ـ ترویجی نظیر آموزش به دانش‌آموزان و معلمان، آموزش به مشترکین پر مصرف خانگی و غیر خانگی با مراجعه حضوری، برگزاری کلاس‌های آموزشی در مجتمع‌های مسکونی ورزشی، فرهنگی و مذهبی، حضور در نمایشگاه‌ها و بوستان‌ها در قالب غرفه دوستدار آب، و آموزش اصول مدیریت مصرف و به ویژه استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، حضور در روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد و آموزش به دانش‌آموزان مدارس و اهالی روستا و برگزاري كلاس‌هاي آموزشی و برگزاري برنامه‌هاي نمايشي و عروسکی در مهدهای کودک، فرهنگسراها و … را به انجام می‌رسانند.