تقدیر از فعالان حوزه آب و محیط زیست

تقدیر از فعالان حوزه آب و محیط زیست

در رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱ صورت گرفت:

تقدیر از فعالان حوزه آب و محیط زیست

در جریان برگزاری رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱ ، از فعالان حوزه آب و محیط زیست نیز تقدیر شد. دکتر کامران داوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد؛ به پاس فعالیت‌های علمی مؤثر در حوزه آب، حاج علی ابراهیمی؛ به پاس فعالیت خیریه در تأمین آب آشامیدنی به ویژه روستاها و خانم مهندس تقی‌زاده؛ به پاس فعالیت در حوزه محیط زیست، افرادی بودند که تقدیر از ایشان توسط مسئولین صورت گرفت.