دانش‌بنیان‌های علوم اجتماعی، صف اول حضور در رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب 1401

دانش‌بنیان‌های علوم اجتماعی، صف اول حضور در رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱

دانش‌بنیان‌های علوم اجتماعی، صف اول حضور در رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱

طرح شهر حساس به آب  با هدف آگاهی‌رسانی و جلب مشارکت اجتماعی مردم در امر مدیریت مصرف آب به شرکت آب و فاضلاب مشهد ابلاغ شده و با توجه به اینکه جذب خبرگان و نخبگان در اجرای این طرح، از جمله مصادیق جلب مشارکت‌های عمومی است، و هم‌چنین با توجه به رویکرد وزارت نیرو در استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در این مسیر، این طرح از طریق بازوی اجرایی شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع خلاق به اجرا در خواهد آمد و بر این اساس، ضمن بررسی کلیه واحدهای مرتبط با موضوع در استان خراسان رضوی و هم‌چنین سایر استان‌ها، فرآیند جذب همکاری و تولید محصولات فناورانه و نوآورانه صورت می‌پذیرد. در اولین گام و در حاشیه رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱، برخی ظرفیت‌های شناسایی‌شده با حضور در فضای نمایشگاهی، به ارائه توانمندی‌های خود در عرصه فعالیت‌های اجتماعی پرداختند.

مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان حاضر در رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱

ردیفنام شرکتحوزه فعالیتمقیاس فعالیتموضوع مرتبط
۱پایاتوس آب رادینسکو (پلتفرم) فرهنگ‌پرور مصرف بهینه آبملیفرهنگ‌پروری
۲همراه آفرینان هوشمند برسادپویش‌های تعاملی و رویدادهای هدفمندملیبرگزاری پویش‌های آنلاین و آفلاین
۳دیجیتال مارکتینگ سوانطراحی و ترویج محتواملیتولید محتوا بر پایه تحلیل دیتا در فضای دیجیتال
۴طراحان سفید فردا ایرانیانبازی‌سازی و متاورسملیبازی‌سازی (گیمیفیکیشن) در حوزه آب
۵فتاپتولید نرم افزارهای اختصاصیملینرم‌افزارهای تعاملی و بازی‌سازی (گیمیفیکیشن)