رونمایی از پویش #آب_و_نقش_من

رونمایی از پویش #آب_و_نقش_من

در جریان رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱ صورت پذیرفت:

 

رونمایی از پویش #آب_و_نقش_من

طرح مشهد؛ شهر حساس به آب به عنوان تقویت‌کننده پیوست اجتماعی طرح دوست‌دار آب از طریق تعریف و اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی با ابزارهای آموزشی و ترویجی، به دنبال ارتقای سواد آبی شهروندان و در نهایت تغییر نگرش و حساس‌نمودن ایشان نسبت به مسئله آب است. لذا با توجه به اینکه یکی از ابزارهای تحقق این امر در فضای کنونی جامعه، تعریف پویش‌های اجتماعی و درگیر نمودن مردم در آن است، شرکت آب و فاضلاب مشهد اقدام به راه‌اندازی پویشی تحت عنوان #آب_و_نقش_من نموده که در این رویداد از آن رونمایی شد و مسئولین حاضر با درج یادداشت بر روی نماد این پویش، بر اجرای هدف‌مند آن تأکید نمودند.