رویداد تخصصی نوآوری‌های اجتماعی آب شهری وارد فاز اجرایی شد

رویداد تخصصی نوآوری‌های اجتماعی آب شهری وارد فاز اجرایی شد

رویداد تخصصی نوآوری­‌های اجتماعی آب شهری وارد فاز اجرایی شد

شرکت آب و فاضلاب مشهد با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، برگزاری رویداد تخصصی نوآوری‌های اجتماعی آب شهری را در دست اجرا دارد که در این راستا، تفاهم‌نامه همکاری با شرکت پردیس رشد ایرانیان به عنوان مجری رویداد به امضا رسید.

در راستای اجرای طرح پیشران «مشهد؛ شهر حساس به آب» که کاهش بیست درصدی در مصرف آب شهر مشهد را با اجرای رویکردهای اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، فناور و صنایع خلاق در حوزه علوم اجتماعی دنبال می‌کند، شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد تا از طریق برگزاری رویدادی تقاضامحور (ریوِرس‌پیچ) با همکاری معاونت علمی، فناوری و دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور طرح، ظرفیت فناوران و صاحبان ایده را به کار گرفته و طرح‌های خلاقانه حوزه آب شهری و علوم اجتماعی در شهر مشهد را به اجرا درآوَرَد. بدین منظور، شرکت پردیس رشد ایرانیان، نماینده استانی مرکز نوآوری شروع در استان خراسان رضوی، به عنوان مجری رویداد برگزیده شده؛ که در گام ابتدایی، تفاهم‌نامه همکاری فیمابین این شرکت و مشاور طرح حساس به آب مبادله گردید.

گفتنی است رویداد مذکور، در نیمه اول اسفند ماه سال جاری برگزار می‌گردد.