ساختار اجرایی طرح مشهد؛ شهر حساس به آب، با تعریف کارگروه‌های تخصصی ایجاد شد

ساختار اجرایی طرح مشهد؛ شهر حساس به آب، با تعریف کارگروه‌های تخصصی ایجاد شد

ساختار اجرایی طرح مشهد؛ شهر حساس به آب، با تعریف کارگروه‌های تخصصی ایجاد شد

با آغاز اجرای طرح مشهد؛ شهر حساس به آب، و بر اساس ساختار مصوب، ایجاد چهار کارگروه اجرایی «طراحی و کنترل فرآیند» ، «تولید محتوا و افکارسنجی» ، «دانش‌بنیان و صنایع خلاق» و «مذاکره و تأمین مالی» به منظور پیشبرد تخصصی طرح در سرفصل‌های مختلف در دستور کار مشاور قرار گرفته و این مهم با تعریف اهداف و مسئولیت‌ها برای هر کارگروه و تعریف اعضای آن، توسط مشاور طرح انجام شد. این کارگروه‌ها که زیر نظر نهاد دبیرخانه‌ای مشاور (پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد) و با نظارت شرکت آب و فاضلاب مشهد تشکیل شده اند، تحقق اهداف طرح و ایجاد ساختارهای اجرایی شدن آن‌ها را پیگیری می‌کنند. به طور کلی وظایف این چهار کارگروه را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

۱. کارگروه طراحی و کنترل فرایند

مسئولیت طراحی، مهندسی و پایش اجرای فرآیندها و ساز و کارها (براساس چشم‌انداز و اهداف طرح و نیز سیاست‌ها، اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی شورای سیاست‌گذاری)، طراحی ساختار هزینه‌ای و بودجه‌بندی و ارزش‌سازی، برعهده کارگروه طراحی و کنترل فرآیندهاست. طراحی و کنترل فرآیندها با تکیه بر پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور صورت پذیرفته که نظارت بر مدیریت و اجرای فرآیندها و کنترل پروژه در کارگروه‌ها نیز برعهده آن‌ها است. همچنین این کارگروه متعهد است تا علاوه بر کنترل سایر کارگروه‌ها، گزارش‌های شفافیت مالی و شفافیت عملکردی را با نظارت کامل دبیرخانه اجرایی، با دبیرخانه سیاست‌گذاری به بحث گذاشته و پس از دریافت تأییدیه‌های لازم در صورت لزوم برای عموم مردم منتشر نماید.

۲. کارگروه تولید محتوا و افکارسنجی

این کارگروه با دو فرآیند تولید محتوا و افکارسنجی به عنوان دو مورد از مهم‌ترین گروه فعالیت‌های طرح، در جایگاه پایش‌کننده تأثیرگذاری طرح بر جامعه هدف، ایفای نقش می‌نماید. هم‌افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه علوم انسانی (دارای تجربه در فناوری‌های نرم و هویت‌ساز) در تولید محتوا براساس فرآیندهای طراحی شده و بهره‌مندی از ابزارها و بسترهای روزآمد در کنار سازوکارهای مستقیم و غیرمستقیم افکارسنجی، راهبرد اجرایی کارگروه تولید محتوا و افکارسنجی خواهد بود. همچنین این کارگروه متعهد است تا علاوه بر وظایف فوق، گزارش‌های اثربخشی آگاهی‌رسانی را در صورت ممکن برای پروژه‌های تعریف شده با نظارت کامل دبیرخانه اجرایی، به سمع و نظر دبیرخانه سیاست‌گذاری رسانده و پس از اخذ تأییدیه‌های لازم در صورت لزوم برای عموم مردم منتشر نماید.

۳. کارگروه دانش‌بنیان و صنایع خلاق

این کارگروه با هدف پاسخ گویی به نیازهای فناورانه طرح تشکیل شده است. از جمله وظایف این کارگروه احصاء نیازهای فناورانه طرح و شناسایی و غربال شرکت‌های دانش بنیان و یا صنایع خلاق و ارزیابی صلاحیت آن‌ها بر اساس نیازهای طرح می‌باشد. همچنین این کارگروه به تشکیل یا توسعه واحدهای فناور از طریق تسهیل‌گری در فرآیندهای رشد (شتابدهی) کمک خواهد نمود. از دیگر مسئولیت‌های این کارگروه تدوین نقشه راه عملیاتی برای تشکیل خانه صنایع خلاق آب و آبفا می‌باشد.

۴. کارگروه مذاکره و تامین مالی

تأمین مالی طرح براساس سیاست تأمین حداکثری از محل منابع حاصل از مشارکت اجتماعی (با اولویت بخش خصوصی)، نیازمند تدوین برنامه‌ای اجرایی– عملیاتی براساس ساز و کارهای کارگروه طراحی و کنترل فرآیندهاست. استراتژی تأمین مالی پایدار، نیازمند تدوین راهبردهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت براساس فازهای اجرایی و نسل‌های مختلف خدمات و برنامه‌ها خواهد بود. وظیفه اصلی این کارگروه همکاری در تهیه فرایندهای مربوطه، اجرایی‌سازی آن و حصول اطمینان از ارائه کیفیت مدنظر سرمایه‌گذاران است. نظارت بر اجرای فرایندهای کارگروه مذاکره و تامین مالی، توسط معاونت امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مشهد صورت می‌گیرد. همچنین با توجه به نیاز این کارگروه به ترک تشریفات و چابک‌سازی فرایند و عملکرد، استانداری به طور مستقیم با این کارگروه در ارتباط است و در این خصوص نقش تسهیل‌گری را ایفا می‌کند.