همه سدهای کشور آب گرفتند جز سدهای مشهد/دعا کنید باران ببارد…

همه سدهای کشور آب گرفتند جز سدهای مشهد/دعا کنید باران ببارد…

همه سدهای کشور آب گرفتند جز سدهای مشهد/دعا کنید باران ببارد…

چهار سال خشکسالی پیاپی در مشهد موجب شده سدهای تامین کننده آب این کلانشهر با افت شدید مواجه شده و هیچ ورودی نداشته باشند و بارندگی های هفته های اخیر تاکنون نیز فقط یک درصد به حجم آب مخازن این سدها اضافه کرده است.

در حال حاضر میزان ذخیره سد دوستی به عنوان مهمترین منبع تامین‌کننده آب مشهد حدود ۶ درصد است.