فینالیست‌های رویداد آبینو مشخص شدند

فینالیست‌های رویداد آبینو مشخص شدند

تیم‌های راه‌یافته به مرحله دوم رویداد نوآوری‌های اجتماعی آب شهری، پس از طی فرآیند منتورینگ و آموزش، مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و ایده‌های نهایی برای حضور در رویداد مشخص شدند.

پس از برگزاری کارگاه‌های تخصصی ویژه تیم‌های غربال‌شده، فرآیند منتورینگ و آموزش تیم‌ها به مدت پنج روز به صورت آنلاین و حضوری انجام شد و ایده‌پردازان با طی این فرآیند آموزشی و تکمیل ایده‌ها و طرح‌های خود، مورد داوری قرار گرفتند.

در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، مرحله دوم داوری ایده­ها و طرح‌ها (Demo-Day) انجام شده و تعداد ۱۰ تیم از مجموع ۲۰ تیم، به مرحله پیچ دک (Pitch Deck) یا ارائه نهایی در رویداد آبینو راه یافتند.

طرح‌ها در پنج شاخص کلی؛ شامل نوآوری، بازار، ضرورت اجرایی و ابعاد اجتماعی، تیم و تخصص و سازگاری، توسط داوران که نمایندگانی از سرمایه­گذاران خطرپذیر، اساتید حوزه کسب و کار و متخصصین حوزه منابع آبی و محیط زیست بودند، ارزیابی شدند.