مسئولین و خبرگان حوزه آب، از نشست‌های تخصصی در رویداد شهر دوستدار آب استقبال کردند

مسئولین و خبرگان حوزه آب، از نشست‌های تخصصی در رویداد شهر دوستدار آب استقبال کردند

مسئولین و خبرگان حوزه آب، از نشست‌های تخصصی در رویداد شهر دوستدار آب استقبال کردند

در جریان برگزاری رویداد شهر دوستدار آب، دو نشست تخصصی با موضوعات «بازار آب و مدیریت تقاضا» و « الزامات مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان» با حضور متولیان امر در سازمان‌های مختلف برگزار شد. در هر یک از نشست‌ها، ضمن طرح مسائل، تبادل نظر در خصوص مشکلات و چالش‌های مرتبط با موضوع، از سوی اعضا مطرح شده و دیدگاه‌های حاضرین نیز دریافت گردید. پایان‌بخش نشست‌ها، جمع‌بندی دبیر جلسه بود و اعضا بر ضرورت تحقق مواردی نظیر توزیع آب با قیمت کم (ارزان) بین مصرف‌کنندگان، ضرورت تشکیل بورس آب، غیر دولتی شدن بازار آب، راه اندازی بازار آب و مدریت آن توسط نهاد غیر دولتی، توجه به دیپلماسی آب با کشور افغانستان، و ضرورت جداسازی آب خاکستری و آب شرب در ساختمان‌ها تأکید نمودند.

گفتنی است رویداد مشهد؛ شهر دوستدار آب ۱۴۰۱ ، مقارن با روز ملی آب، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.