کارگاه‌های­ توانمندسازی ویژه رویداد آبینو برگزار شد

کارگاه‌های­ توانمندسازی ویژه رویداد آبینو برگزار شد

سه کارگاه آموزشی ویژه گروه‌های ایده‌پرداز در رویداد نوآوری‌های اجتماعی آب شهری، ششم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در تشریح اقدامات اجرایی مرتبط با رویداد نوآوری‌های اجتماعی آب شهری که از آن به آبینو یاد می‌شود، از برگزاری سه کارگاه با هدف توانمندسازی ویژه گروه‌های ایده‌پرداز تحت عنوان «طراحی رفتار» با تدریس مهدی علیپور سخاوی، مدرس حوزه مدیریت محصول و طراحی رفتار، «اعتبارسنجی ایده» و «تفکر واگرا/تفکر طراحی» با تدریس محمد نوری­زاده، مدرس حوزه کارآفرینی و نوآوری در ششم اردیبهشت ماه و در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد برگزار گردید و تعداد ۲۰ گروه (ایده) که طی غربال اولیه و از میان ۵۵ ایده دریافتی، به مرحله بعد راه پیدا کردند، تخصصی به صورت حضوری و مجازی و به منظورتکامل ایده­ها در آن حضور پیدا کردند.