کمپین تبلیغاتی ” آقایان ظرف‌شور” در طرح مشهد؛

کمپین تبلیغاتی ” آقایان ظرف‌شور” در طرح مشهد؛

شهر حساس به آب  بیش از یک میلیون بار توسط کاربران خراسانی بازدید شد.

پیرو اجرای طرح مشهد؛ حساس به آب، ایجاد  نوآوری و خلاقیت در آگاهی‌رسانی و ترویج مفاهیم مدیریت مصرف آب و استفاده از فناوری‌ و ابزارهای جدید در دستور کار طرح قرار گرفته است. از آن جمله، بهره‌گبری از ظرفیت تبلیغات هوشمند در سکوی یکتانت، به عنوان تنها مرجع انتشار تبلیغات، پیام‌ها و محتواهای آموزشی در فضای مجازی و با قابلیت شناسایی نوع مخاطبان و ارسال پیام‌ها به صورت هدفمند است. در همین ارتباط، اولین کمپین مجازی در این بستر هوشمند، با عنوان آقایان ظرف‌شور و با شعار “امسال به جای جوراب، براش پیش‌بند بگیر” مقارن با ایام روز مرد، به مدت یک هفته در استان خراسان رضوی اجرایی گردید. در این کمپین که مخاطبان آن، بانوان بودند، ضمن شناسایی این گروه از کاربران فضای مجازی، محتوای آموزشی مدیریت مصرف آب در قالب سناریوی آقایان ظرف‌شور، در سایت‌های مرتبط با بانوان و خانه‌داری منتشر گردید. در بازه اجرای کمپین، نرخ نمایش در سایت‌های مرتبط، ۱.۲ میلیون بار بوده و ۲.۵ هزار کاربر بر روی تبلیغات کلیک نموده ، محتوای اطلاع رسانی مدنظر را دریافت  و در ادامه، وارد سایت مشهد؛ شهر حساس به آب شدند و پیام­های مرتبط با کمبود منابع آبی به صورت تکمیلی را دریافت نموده‌اند.

به اذعان سکوی یکتانت به عنوان بستر برگزاری کمپین، این رویداد، با نرخ بازدید بسیار بالا و اختلاف ۶ برابری نسبت به سایر تبلیغات، عنوان تبلیغ جذاب را دریافت نموده است و نشان می‌دهد که میزان جذب کاربر بالایی داشته است.

گفتنی است بررسی بر روی این ظرفیت جدید با اجرای سه کمیپین دیگر بر روی مخاطب نوجوانان و دانشجویان و آقایان، کماکان در دستور کار قرار دارد.