کمپین تبلیغاتی «جنگجوی تشنه»، عنوان تبلیغ موفق در بازی­های موبایلی را دریافت کرد

کمپین تبلیغاتی «جنگجوی تشنه»، عنوان تبلیغ موفق در بازی­های موبایلی را دریافت کرد

پیرو اجرای طرح مشهد؛ حساس به آب/دوستدار آب و رویکرد آگاهی‌رسانی و ترویج مفاهیم مدیریت مصرف آب با استفاده از فناوری‌ و ابزارهای جدید، بهره‌گبری از ظرفیت تبلیغات هوشمند در سکوی یکتانت، به عنوان تنها مرجع انتشار تبلیغات، پیام‌ها و محتواهای آموزشی در فضای مجازی و با قابلیت شناسایی نوع مخاطبان در دستور کار طرح  است؛ که دومین کمپین مجازی در این بستر هوشمند، با عنوان جنگجوی تشنه و با شعار عملیات نجات/ خشابِت پُره ولی بطری آبِت خالیه!! مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و آغاز سال ۱۴۰۳ به مدت یک هفته در استان خراسان رضوی اجرا شد. در این کمپین که مخاطبان آن، نوجوانان استفاده‌کننده از بازی­های موبایلی بودند، ضمن شناسایی این گروه از کاربران، محتوای آموزشی مدیریت مصرف آب در قالب سناریوی جنگجوی تشنه، در بازی­های موبایلی مرتبط با نوجوانان منتشر شد. در بازه اجرای کمپین، نرخ نمایش در سایت‌های مرتبط، ۹۵ هزار بار بوده و ۲.۹ هزار کاربر بر روی تبلیغات کلیک نموده‌ و ضمن دریافت محتوای آموزشی، وارد سایت مشهد؛ شهر حساس به آب شده و پیام­های مرتبط با کمبود منابع آبی را به صورت تکمیلی دریافت نموده‌اند.

به اذعان سکوی یکتانت به عنوان بستر برگزاری کمپین، این رویداد، با نرخ بازدید بسیار بالا در بازی­های موبایلی، عنوان تبلیغ موفق را دریافت نموده و نشان می‌دهد که میزان جذب کاربر بالایی داشته است.

گفتنی است ادامه این روند، با اجرای یک کمیپین دیگر برای گروه مخاطب دانشجویان و آقایان در دستور کار قرار دارد.