کمیته راهبردی طرح حساس به آب، بر اجرای دقیق و مؤثر طرح نظارت می‌‎کند

کمیته راهبردی طرح حساس به آب، بر اجرای دقیق و مؤثر طرح نظارت می‌‎کند

کمیته راهبردی طرح حساس به آب، بر اجرای دقیق و مؤثر طرح نظارت می‎‌‌کند

اصلی­ترین رکن در هدايت و پیشبرد طرح‌ها، سیاست‌گذاری و نظارت است. بر این اساس، در جریان اجرای طرح مشهد؛ شهر حساس به آب نیز، فرآیند مذکور تعریف شده و “کمیته راهبردی سیاست‌گذاری طرح” تشکیل شده و آغاز به کار نموده است. اين کمیته که به ریاست معاون برنامه‌ریزی و دبیری مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی و عضویت جمعی از معاونین و مدیران مرتبط شرکت آب و فاضلاب مشهد، و هم‌چنین عضویت نمایندگانی از دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداری مشهد ایجاد شده است، وظيفه تعيين چشم‌انداز، سياست‌ها، اهداف و همچنين تعریف خطوط كلي اجرایي و علمی را بر عهده دارد. هم‌چنين تأیید و صحت فرآيند ارزيابي، تأیید خطوط علمي، اجرایي و ساير خروجي‌ها نیز از دیگر وظایف این کمیته است.

از شرح وظایف این کمیته می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. تصویب شرح خدمات مشاور طرح شهر حساس به آب
  2. بررسی و تعیین مسیر اجرای خدمات طرح شهر حساس به آب
  3. انتخاب پایلوت اجرای طرح شهر حساس به آب
  4. تصویب گزارش‌های دوره‌ای
  5. رصد و پایش مصرف گروه‌های هدف در پایلوت
  6. ارائه پیشنهادها و راهکارها در جهت تسهیل‌گری اقدامات بین حوزه‌ای
  7. کمک به ایجاد و تعریف زمینه‌های مشترک کاری در طرح شهر حساس به آب با دوستدار آب