آشنایی با کارگروه

آشنایی با کارگروه

  • معرفی کارگروه:

این کارگروه با دو فرآیند تولید محتوا و افکارسنجی به عنوان دو مورد از مهم‌ترین گروه فعالیت‌های طرح، در جایگاه پایش‌کننده تأثیرگذاری طرح بر جامعه هدف، ایفای نقش می‌نماید. هم‌افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه علوم انسانی (دارای تجربه در فناوری‌های نرم و هویت‌ساز) در تولید محتوا براساس فرآیندهای طراحی شده و بهره‌مندی از ابزارها و بسترهای روزآمد در کنار سازوکارهای مستقیم و غیرمستقیم افکارسنجی، راهبرد اجرایی کارگروه تولید محتوا و افکارسنجی خواهد بود. همچنین این کارگروه متعهد است تا علاوه بر وظایف فوق، گزارش‌های اثربخشی آگاهی‌رسانی را در صورت ممکن برای پروژه‌های تعریف شده با نظارت کامل دبیرخانه اجرایی، به سمع و نظر دبیرخانه سیاست‌گذاری رسانده و پس از اخذ تأییدیه‌های لازم در صورت لزوم برای عموم مردم منتشر نماید.         

  • شرح وظایف (مسئولیت‌ها و اختیارات) کارگروه:

– ارزیابی محتواهای آموزشی و فرهنگی ارجاع شده به کارگروه

– استخراج شاخص‌های مناسب برای ارزیابی محتواهای سمعی و بصری

– نیازسنجی و بهره‌مندی از ابزارها و بسترهای روزآمد در کنار ساز و کارهای مستقیم و غیرمستقیم افکارسنجی

– استخراج موارد مورد نیاز (شامل محتوا، مخاطب و بستر انتشار) جهت تولید، بر اساس بررسی‌های تخصصی و نتایج نیازسنجی

– پایش میزان اثربخشی محتواهای تولید شده بر کاربران (جامعه هدف)